Akkoorden Algemeen

Algemene info Akkoorden

Hieronder vind je alle informatie over akkoorden.
Deze vind je uiteraard ook in de Workouts - Harmonic Gym.

Een akkoord is de samenklank van drie of meer tonen die zodanig samenklinken dat zij voor het muzikale oor samensmelten tot één geheel. Let wel: een samenklank van twee tonen heet een tweeklank en wordt niet tot de akkoorden gerekend en veelal aangeduid met het overeenkomstige interval. In de lichte muziek is het gebruikelijk om akkoorden voor te stellen met akkoordsymbolen.

Bron: Wikipedia

Chords!! A whole industry… 4 chords…

Een poosje geleden was singer-songwriter Ed Sheeran te gast bij Talkshow host Humberto Tan. Het werd een heel leuk gesprek waarbij Ed zijn fenomenale muziekkennis demonstreerde aan de hand van allemaal  bekende popliedjes met… maar… 4 akkoorden. Zijn commentaar hierop: “A whole industry…. 4 chords".

Het leek ons een hele mooie introductie op onze Skills – Chords Page.

Wat zijn akkoorden eigenlijk? Heel kort door de bocht?

Het zijn allemaal melodietjes die tegelijk (NB soms iets meer… soms iets minder) worden gespeeld. Hoor je twee stemmen dan is het tweestemming, hoor je er drie, drie stemmig, hoor je er meer, dat is meerstemmig etc. Wat wij dus op de gitaar spelen zijn allemaal gestapelde samenklanken. En inderdaad… met vier akkoorden kom je dus al een heel eind.

Eén van de leukste oefeningen om vertrouwd te raken met de akkoorden die je zelf altijd speelt! Sla het akkoord aan en zing de tonen na. Van laag naar hoog en van hoog naar laag. Begin bij één akkoord, zing dan twee akkoorden achter elkaar. NB vier “Ed Sheeran akkoorden” achter elkaar is echt ruim voldoende.

Waarom spelen we dus slaggitaar? Omdat we al die stemmen maar op één manier op de gitaar allemaal tegelijk kunnen laten horen. Precies… slaggitaar. De naam zegt het al. Kijk op https://fivegreatguitars.com/skills-1-slaggitaristen/
NB Tokkelen (Fingerstyle) lijkt dus meer op zingen dan slaggitaar spelen. Tijdens het tokkelen kun je al een aantal verschillende stemmen laten horen.

 

In de volgende clips hebben we een aantal muziek en klank voorbeelden gevonden die allemaal gebaseerd zijn op akkoorden, samenklanken en meerstemmigheid. Enjoy Login !!!!

Clips

Thomas Tallis

Love is in the need of love today

Frank Sinatra & Tom Jobim

Ravel – Pavane pour une enfant defunte

Celine Dion – Titanic

Queen – Somebody to Love

Larkin Poe – Kiss from a rose – Seal

How deep is your love – Pub Choir Brisbane

Palestrina

Joni Mitchell - Both Sides Now

Duke Ellington – Satin Doll

Pentatonix – Hallelujah

U2 – I still haven’t found what I’m looking for

The ladies of the Roach Motel

Pink Floyd & Wine Glass Player

Massive 2000 person Choir sings ABBA

Akkoorden 3-, 4-, meer-klanken en slagjes

3 klanken

Een drieklank is een akkoord dat bestaat uit drie tonen of eigenlijk een akkoord dat is opgebouwd uit tonen die afgeleid zijn van drie verschillende stamtonen. Bijvoorbeeld het akkoord c-e-g is een drieklank.

Doorgaans heeft de term drieklank meer specifiek betrekking op akkoorden die bestaan uit een stapeling van twee tertsen. De laagste toon heet de bastoon van de drieklank en de hoogste toon ligt een kwint (of een veelvoud daarvan) boven de bastoon. Overigens kan ook een secunde of een kwart als tussenliggende toon voorkomen ter vervanging van de terts als middelste toon.

naam opbouw (op basis van grondtoon c) notatie (op basis van grondtoon c)
majeur (of: groot) grondtoon + grote terts + reine kwint
(c e g, symbool C)
 \chordmode { c1 }
mineur (of: klein) grondtoon + kleine terts + reine kwint
(c es g, symbool Cm)
 \chordmode { c1:m }
verminderd grondtoon + kleine terts + verminderde kwint
(c es ges, symbool Cdim of C°)
 \chordmode { c1:dim }
overmatig (of: plus) grondtoon + grote terts + overmatige kwint
(c e gis, symbool C+5 of C+)
 \chordmode { c1:5+ }
hard verminderd grondtoon + grote terts + verminderde kwint
(c e ges, symbool C5)
 \chordmode { c1:5- }
dubbel verminderd grondtoon + verminderde terts + verminderde kwint
(c eses ges, geen symbool; enharmonisch gelijk aan: c d fis)
 \relative c' {<c eses ges>1}
 

Drieklanken waarin de middelste toon (de terts) is vervangen door een andere toon:

Sus twee grondtoon + grote secunde + reine kwint
(c d g, symbool Csus2 of C2)
 \chordmode { c1:sus2 }
Sus vier grondtoon + reine kwart + reine kwint
(c f g, symbool Csus4 of C4)
 \chordmode { c1:sus4 }

4 klanken

Als men nog een terts meer stapelt op een drieklank, ontstaat er een vierklank, een zogenaamd septiemakkoord: Een septiemakkoord bestaat dus uit een grondtoon + terts + kwint + septiem. Men onderscheidt onderstaande typen:

naam opbouw (op basis van grondtoon c) notatie (op basis van grondtoon c)
majeur (of: groot) septiem
grondtoon + grote terts + reine kwint + grote septiem
(c e g b) (symbool Cmaj7, CM7 of CΔ)
 \chordmode { c1:7 }
mineur (of: klein) septiem grondtoon + kleine terts + reine kwint + kleine septiem
(c es g bes) (symbool Cm7)
 \chordmode { c1:maj7 }
dominant-septiem
grondtoon + grote terts + reine kwint + kleine septiem
(c e g bes) (symbool C7)
 \chordmode { c1:m7 }
mineur-majeur (of: klein groot) septiem
(ook wel naamloos akkoord genoemd)
grondtoon + kleine terts + reine kwint + grote septiem
(c es g b) (symbool CmMaj7, CmM7, Cminmaj7 of CmΔ)
 \chordmode { c1:m7+ }
halfverminderd septiem grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + kleine septiem
(c es ges bes) (symbool Cm75 of Cø7)
 \chordmode { c1:m7.5- }
verminderd septiem (of: dim) grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + verminderde septiem
(c es ges beses) (symbool C°7)
 \chordmode { c1:dim7 }
dubbelverminderd septiem grondtoon + verminderde terts + verminderde kwint + verminderde septiem
(c eses ges beses) (geen symbool want klinkt als omkering van D7)
 \relative c' {<c eses ges beses>1}
hardverminderd septiem grondtoon + grote terts + verminderde kwint + kleine septiem
(c e ges bes) (symbool C75)
 \relative c' {<c e ges bes>1}
overmatig septiem grondtoon + grote terts + overmatige kwint + grote septiem
(c e gis b) (symbool Cmaj7#5 of CΔ#5)
 \relative c' {<c e gis b>1}
overmatig dominant grondtoon + grote terts + overmatige kwint + kleine septiem
(c e gis bes) (symbool C+7)
 \relative c' {<c e gis bes>1}

5- of meer klanken

Naast de standaard drieklanken en vierklanken treft men in jazzakkoorden ook vijf- en meerklanken aan. Deze ontstaan door nog meer tertsen op een akkoord te stapelen. Zo kan men een noneakkoord (een 9-akkoord) maken door op een septiemakkoord een extra terts te plaatsen.
De extra tonen in een akkoord worden aangeduid door cijfersymbolen (7,9,11,13) aan het akkoordsymbool toe te voegen. Deze toevoegingen worden vaak aangetroffen in de hogere (melodie-)tonen, en minder vaak in bastonen. Wel kunnen deze toegevoegde tonen ook in diverse afwijkende liggingen en omkeringen optreden. Soms wordt bij toevoegingen de kwint weggelaten, zonder dat de functie van het akkoord wordt aangetast. Soms wordt ook de grondtoon zelf weggelaten.

Voorbeelden van toevoegingen

  • c-e-g-b-d (Cmaj7/9)
  • c-e-g-bes-des (C7/-9)
  • c-e-g-b-dis-fis (Cmaj7/+9/+11)
  • e-g-bes-d (C7/9 zonder grondtoon, ook Em/-5/7)
  • c-bes-d-fis (C7/9/+11 (no 5))

Meer info: https://nl.wikipedia.org

Begeleiden van akkoorden

Slagritmes

Liedjes spelen doe je natuurlijk niet alleen met akkoorden, maar ook met slagritmes en fingerstyle patronen...
De meest voorkomende slagritmes vind je hier.

Kijk voor meer info op:
https://fivegreatguitars.com/skills-1-uitleg-slagritmes/

Fingerstyle Patronen

Hier vind je diverse Fingerstyle Patronen.

  • p = duim (pulgar)
  • i = wijsvinger (index)
  • m = middelvinger (medio)
  • a = ringvinger (anular)

De pink wordt niet gebruikt bij Fingerstyle.

Kijk voor meer info op:
https://fivegreatguitars.com/skills-2-fingerstyle/