Chill & Relax – Inspiratie Quotes

Chill & Relax - Inspiratie Quotes

Boeddha Shakyamuni

Shakyamuni Boeddha is een naam gegeven aan de historische Boeddha, vooral in het Mahayana-boeddhisme. Het is dus bijna altijd het geval dat wanneer iemand het over Shakyamuni heeft, hij of zij spreekt over de historische figuur die als Siddhartha Gautama werd geboren, maar toen pas bekend werd als Shakyamuni nadat hij de Boeddha werd.

Prins Siddhartha Gautama of Sakyamuni leefde rond 450 voor Christus in het huidige Noord India. Hij was een prins uit een zeer rijke familie. Hij ging op zoek naar de ware aard van deze werkelijkheid. Uiteindelijk bereikte hij Nirwana of Verlichting onder een Bodhi boom in Bodhgaya.

SPIRITUELE REIS

Zijn vader bouwde drie paleizen en Siddhartha Gautama bracht al zijn tijd door binnen de hoge muren van het paleis. Na 29 jaar ging hij echter diep nadenken over het leven en wilde zien hoe het echte leven buiten het paleis was. Stiekem ging hij 's nachts de stad in, samen met zijn bediende. Tot zijn grote schrik zag hij een oude man, een zieke man en een dode man. Omdat hij door zijn beschermde opvoeding nog nooit een oude, zieke of dode man had gezien, vroeg hij zijn bediende om uitleg. Hij kreeg te horen dat alle mensen oud worden, ziekten oplopen en doodgaan. Ook zag Siddhartha Gautama een kalme en beheerste monnik voorbijlopen. De bediende legde uit dat het een monnik was die vrijwillig zijn bezittingen had opgegeven en een leven van eenvoud leidde, gericht op spirituele ontwikkeling. Kort daarna verliet Siddhartha het paleis en zijn familie (waaronder zijn jonge vrouw en kind) en ging hij leven als een monnik in de bossen van India.

In Benares studeerde hij bij twee zeer bekende en gerespecteerde meesters en bekwaamde zich snel in hun leer. Hij vond echter dat deze geen oplossing bood voor het lijden dat hij nog steeds ervoer. Daarom ging hij zijn eigen weg en begon een zesjarige periode van zelfkastijding. Hij leefde ver van de samenleving, alleen in de bossen, at zeer weinig en werd zo mager dat hij bijna overleed.

VERLICHTING

Na zes jaar kwam hij tot het inzicht dat zelfpijniging niet leidt tot verlichting (ook nirwana genoemd) en het einde van het lijden. Hij vond een middenweg tussen het bereiken van sensueel plezier en de zelfkastijding en besloot te gaan mediteren onder een bodhiboom in Bodhgaya, totdat hij volledige verlichting zou bereiken óf zou sterven.

Na 49 dagen (zeven weken) bereikte hij de verlichting. Vanaf dat moment was hij Siddhartha Gautama, de Boeddha.
Hij was toen 35 jaar.

thangka-van-boeddha-shakyamuni

Boeddha Quotes

 1. Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder haar levensduur te verkorten.

 2. In deze wereld zal haat nooit beëindigd worden door haat, maar door liefde. Dit is een eeuwige waarheid.
  Overwin woede met liefde, overwin het kwade met het goede. 
  Overwin de vrek met vrijgevigheid, overwin de leugenaar met de waarheid.

 3. Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie.

 4. De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.

 5. Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens.
  Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.

 6. Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde.
  Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

 7. Timmerlieden vormen het hout; pijlenmakers maken pijlen; de wijze vormt zichzelf. 

 8. Alles wat ontstaat, komt voort uit het denken, het is geboren uit denken, gevormd uit denken.

 9. De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.

 10. Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.

 11. Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben,want wij worden wat wij denken. 

 12. Haat wordt niet door haat overwonnen.
  Haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.

 13. Wie is een groot mens? Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld.

 14. Wie kinderen heeft, is bezorgd om zijn kinderen.
  Wie runderen heeft, is bezorgd om zijn runderen.
  Wie niets heeft, kent geen zorgen.

 15. Groter geluk bereik je met eenvoudigheid, niet met ingewikkeldheid.

 16. Zegeningen komen voort uit zorg.
  Problemen komen voort uit onachtzaamheid.

 17. Hecht geen geloof aan datgene waaraan u door sleur gewend bent, geloof niet alleen op gezag van uw leraren of voorgangers.

 18. Wat voor moeilijkheden je in het verleden ook gehad mag hebben, je kunt vandaag een nieuw begin maken.

  1. Vertrouw ten eerste op de geest en de bedoeling van de lessen, niet op de woorden.
  2. Vertrouw ten tweede op de lessen, niet op de persoonlijkheid van de leraar.
  3. Vertrouw ten derde op echte wijsheid, niet op oppervlakkige interpretatie.
  4. Vertrouw ten vierde op het wezen van je pure geest van wijsheid, niet op waarnemingen vol vooroordelen.
 19. Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken.

Dalai Lama

Hier vind je een aantal bijzondere uitspraken van de grootste leider van het Tibetaans Boeddhisme: De Dalai Lama.

Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso is sinds zijn tweede jaar de hoogste geestelijk leider van de Tibetaanse Boeddhisten. Van 1950 tot 1990 was hij ook de politiek leider van de Tibetanen. Nu is hij alleen de geestelijk leider. Sinds 1959 leeft hij in ballingschap in India.

Tenzin Gyatso wordt geboren als Lhamo Thondup in de Tibetaanse stad Taktser als vijfde kind van een boer. Na hem worden er nog elf kinderen geboren.

Zoektocht naar de Dalai Lama Na de dood van de dertiende Dalai Lama, de hoogste spirituele leider in het Tibetaans boeddhisme, gaat de overheid van Tibet op zoek naar een opvolger. Deze zoektocht verloopt op een bijzondere manier. De leiders van Tibet krijgen via visioenen letters door die naar de nieuwe Dalai Lama moeten leiden en daarnaast krijgen ze diens huis in dromen te zien. Als dit huis eindelijk is gevonden wordt de delegatie bij binnenkomst meteen herkent door de tweejarige Lhamo Thondup. Voor de Tibetaanse leiders is dit de bevestiging dat Thondup inderdaad de veertiende Dalai Lama is. Om er helemaal zeker van te zijn doen de regeringsfunctionarissen verschillende proefjes. Zo weet de jonge Thondup voorwerpen aan te wijzen die van de vorige Dalai Lama zijn geweest. Uiteindelijk wordt vanuit de Tibetaanse hoofdstad Lhasa bevestigd dat de veertiende Dalai Lama inderdaad is gevonden.

Zijn derde jaar brengt Thondup door in een klooster waar hij wordt opgeleid tot Dalai Lama. Op zijn vierde vertrekt hij naar Lhasa. Na een zware en lange reis komt hij aan. Hier moet hij veel ellenlange ceremoniën doorstaan. Zijn kalmte tijdens deze ‘saaie’ bijeenkomsten bevestigen het idee dat hij de juiste Dalai Lama is. Als hij zes jaar is, begint de nieuwe Dalai Lama aan zijn opleiding boeddhistische filosofie. Ook leert hij discussiëren, waar hij gelijk al talent voor heeft. In 1959 studeert de Dalai Lama af.

Hobby’s Naast studeren heeft de jonge Dalai Lama meer interesses. Zo obeserveert hij graag mensen in het drukke centrum van Lhasa. Hij bekijkt de mensen met zijn verrekijker, aangezien hij door zijn hoge positie niet tussen het gewone volk mag lopen. Ook doet hij veel met zijn familie die met hem mee is verhuisd en heeft hij veel interesse in mechanische dingen. Mede daardoor komt hij in contact met de Oostenrijkse reiziger Heinrich Harrer die hem Engels en Aardrijkskunde bijbrengt. Er ontstaat een hechte vriendschap die duurt tot de dood van Harrer in 2006. Harrer schrijft over die ontmoeting het boek ‘Seven years in Tibet’, dat later ook wordt verfilmd.

Chinese inval In de zomer van 1950 vindt er in Lhasa een aardbeving plaats. Vrijwel tegelijkertijd vindt er een Chinese aanval plaats op een voorpost van Tibet. Enige maanden later valt China ook centraal Tibet aan. Het Tibetaanse leger van 8500 man wordt volledig omsingeld door 80.000 Chinese soldaten. Vanwege de besluiteloosheid van de Tibetaanse regent, wordt besloten de Dalai Lama, dan net vijftien, al tot politiek leider te benoemen.

De Dalai Lama stelt meteen twee ministers aan, één voor de wet en één voor de priesters. Ook stuurt hij een hulpoproep naar de Verenigde Staten, Groot-Brittanië, Nepal en de Verenigde Naties om het land te helpen. Verder stuurt hij een onderhandelingsmissie naar China. In de tussentijd vertrekt de Dalai Lama naar het zuiden van Tibet om vanaf daar in geval van nood snel de grens over te kunnen vluchten naar India. Daar komt hij erachter dat geen van de hulpoproepen hun doel heeft bereikt.

Dalai Lama stuurt opnieuw gezanten naar China, om hen te laten afzien van een invasie in Tibet. Dit heeft geen resultaat. De Tibetaanse afgevaardigden worden gedwongen een zeventienpunten-overeenkomst te sluiten om zo een militaire inval in Tibet te voorkomen. Volgens die overeenkomst wordt Tibet dan deel van China. Er wordt een Chinese troepenmacht in het gebied gelegerd. Wel zegt de Chinese regering toe de godsdienst en tradities van de Tibetanen in ere te zullen houden. De Dalai Lama keert daarop terug naar Lhasa. Daar is de haat tegen de Chinese indringers ondertussen groot. De Chinezen pikken huizen en voedsel in en er dreigt hongernood uit te breken onder de Tibetanen. De Dalai Lama roept zijn volgelingen desondanks op zich niet te verzetten, omdat geweld volgens hem enkel meer geweld veroorzaakt. In 1954 vertrekt de Dalai Lama samen met de Panchen Lama (de tweede hoogste geestelijk leider) voor onderhandelingen naar China. Daar wordt hem beloofd dat Tibet een autonome regio wordt.

Als de Dalai Lama weer terugkomt in Tibet, blijkt de situatie daar te zijn verslechterd. Er zijn onder meer monniken gevangen genomen, kloosters afgebroken en nieuwe belastingen ingevoerd. Het Tibetaanse volk is het vreedzame wachten beu en er onstaan Tibetaanse guerrillagroepen. De guerrilla’s worden verenigd door Andrug Gombo Tashi, die zijn beweging Chushi Gangdrung noemt en zo nog meer Tibetanen aanspoort tot verzet.

De Dalai Lama ziet ondertussen in dat er geen vreedzame oplossing is, maar probeert desondanks nog steeds met de Chinezen te onderhandelen. Als in 1959 zijn paleis wordt gebombardeerd door de Chinezen, vlucht de Dalai Lama naar India.

dalai lama

Dalai Lama - Quotes

 1. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.

 2. My religion is very simple. My religion is kindness.

 3. Sleep is the best meditation.

 4. I find hope in the darkest of days, and focus in the brightest. I do not judge the universe.

 5. The roots of all goodness lie in the soil of appreciation for goodness.

 6. In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.

 7. Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace.

 8. Look at situations from all angles, and you will become more open.

 9. The best way to resolve any problem in the human world is for all sides to sit down and talk.

 10. Too much self-centered attitude, you see, brings, you see, isolation. Result: loneliness, fear, anger. The extreme self-centered attitude is the source of suffering.

 11. Whether one believes in a religion or not, and whether one believes in rebirth or not, there isn't anyone who doesn't appreciate kindness and compassion.

 12. Death means change our clothes. Clothes become old, then time to come change. So this body become old, and then time come, take young body.

 13. Even when we have physical hardships, we can be very happy.

 14. Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.

 15. The purpose of our lives is to be happy.

 16. If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

 17. Calm mind brings inner strength and self-confidence, so that's very important for good health.

 18. It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come.

 19. This is my simple religion. There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness.

 20. When you are discontent, you always want more, more, more. Your desire can never be satisfied. But when you practice contentment, you can say to yourself, 'Oh yes - I already have everything that I really need.'

 21. Sometimes one creates a dynamic impression by saying something, and sometimes one creates as significant an impression by remaining silent.

 22. When we meet real tragedy in life, we can react in two ways - either by losing hope and falling into self-destructive habits, or by using the challenge to find our inner strength. Thanks to the teachings of Buddha, I have been able to take this second way.

 23. Today, more than ever before, life must be characterized by a sense of Universal responsibility, not only nation to nation and human to human, but also human to other forms of life.

 24. We all have to live together, so we might as well live together happily.

 25. Logically, harmony must come from the heart... Harmony very much based on trust. As soon as use force, creates fear. Fear and trust cannot go together.

 26. Generally speaking, if a human being never shows anger, then I think something's wrong. He's not right in the brain.

 27. As a human being, anger is a part of our mind. Irritation also part of our mind. But you can do - anger come, go. Never keep in your sort of - your inner world, then create a lot of suspicion, a lot of distrust, a lot of negative things, more worry.

 28. Be kind whenever possible. It is always possible.

 29. In order to carry a positive action we must develop here a positive vision.

 30. Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful: a meaningful friend - or a meaningful day.